การเตรียมต้นฉบับ

prepair001 prepair002 prepair003 prepair004 prepair005 prepair006 prepair007 prepair008 prepair009 prepair0010 prepair0011 prepair0012